Telefon: 604 504 200, 608 314 344

REGULAMIN JAŚMINOWEGO DWORKU

 

Właściciele Jaśminowego Dworku wysoko cenić będą współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu.

 

DOBA NOCLEGOWA

 1. Doba noclegowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
 2. Przedłużenie doby noclegowej należy zgłosić w recepcji do godz. 10.00, w którym upływa termin najmu pokoju.
 3. W Jaśminowym Dworku cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 06:00 z wyłączeniem sobót i niedziel.

 

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gości jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości. Gość Jaśminowego Dworku nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby Jaśminowy Dworek nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Gość Jaśminowego Dworku ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. W Jaśminowym Dworku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych takich jak żelazka, grzałki elektryczne, tostery i innych podobne urządzenia niestanowiące wyposażenia pokoju.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAŚMINOWEGO DWORKU

 1. Jaśminowy Dworek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju.
 2. Jaśminowy Dworek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę mienia należącego do Gościa pozostawionego na terenie Jaśminowego Dworku.
 3. Jaśminowy Dworek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa niezależne od tego, czy pojazd ten zaparkowany był na parkingu Jaśminowego Dworku czy poza nim.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Jaśminowego Dworku akwizycji oraz sprzedaży obwoźnej.
 5. Na terenie Jaśminowego Dworku zabrania się nadmiernego hałasowania oraz innych czynności uciążliwych dla pozostałych gości.
 6. Gość wyraża zgodę na wstawienie faktury VAT bez podpisu.
 7. Jaśminowy Dworek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w depozyt przedmiotów o znacznej wartości lub kwot pieniężnych o znacznej wartości.
 8. Jaśminowy Dworek zastrzega prawo do odmowy przyjęcia depozytu przedmiotu/-ów dużej wartości lub dużych kwot pieniężnych.