Właściciele wysoko cenić będą współpracę w przestrzeganiu reguł , które służyć mają zapewnieniu spokoju.

DOBA NOCLEGOWA

 1. Doba noclegowa trwa od godz. 14.00  do godz. 12.00 
 2. Przedłużenie doby noclegowej należy zgłosić w recepcji do godz. 10.00 .
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.00 do 07:00

 

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gości jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby Motel nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Wynajmujący Pokój ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. W Motelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu np. . altanką
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych takich jak żelazka, grzałki elektryczne, tostery i innych podobne urządzenia niestanowiące wyposażenia pokoju.

Odpowiedzialność

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę mienia należącego do Gościa
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa niezależne od tego, czy pojazd ten zaparkowany był na parkingu pod systemem kamer czy poza nim.
 4. Zakazuje się prowadzenia akwizycji oraz sprzedaży obwoźnej bez uzgodnienia z właścicielem .
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania oraz innych czynności uciążliwych dla pozostałych gości.
 6. Gość wyraża zgodę na wstawienie faktury VAT bez podpisu.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w depozyt przedmiotów o znacznej wartości .